Besluiten ALV

Hieronder staan de besluiten van de algemene ledenvergadering van woensdag 8 juli jongstleden.

1.Notulen van vorige ALV (nov 2019) zijn door ALV goedgekeurd zonder wijzigingen.

2.Peter van Geel en Mariet Lohman zijn toegetreden tot bestuur (beide met unanieme instemming van ALV). 

3.Marielle Post heeft de ledenadministratie overgedragen aan Olga Meijer met instemming van ALV.

4.Het voorstel voor aanmoedigingspremie van trainers en coaches is door de ALV goedgekeurd.

5.De begroting voor volgend seizoen (2020-2021) is met aanpassing voor het opnemen van de post tenues goedgekeurd door de ALV. De aanschaf van scoreborden is on hold gezet. Er vindt geen verhoging van contributie plaats.

6. Rienk Bijlsma is afgetreden als voorzitter, de vereniging is nog op zoek naar een nieuwe voorzitter, op dit moment worden die taken binnen het bestuur verdeeld