21-11 20:00 uur: Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering basketbalvereniging DAS Delft
Datum: Woensdag 21 november 2018
Tijd: 20.00
Locatie: SC Delfland
1. Welkom en opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Openstaande vacatures
4. Benoemingen commissies o bezwaarcommissie
5. Vaststelling notulen ALV d.d. 23-05-2018
6. Voortgang rolstoelbasketbal
7. Balans en exploitatierekening seizoen 2017-2018
8. Aanpassing Huishoudelijk Reglement o boetebeleid
9. Verslag wedstrijdsecretaris
10. Jaarverslag secretaris
11. Seizoensverslagen commissies
12. Lustrum
13. Rondvraag
14. Sluiting

Kom ook. Praat mee, beslis mee!