Besluitenlijst ALV

Besluitenlijst DAS ALV 4-6-2019

  1. Notulen van de ALV van 21 november 2018 zijn door ALV goedgekeurd zonder wijzigingen.
  2. Seizoen 2019-2020 worden alle wedstrijden gespeeld in Delfland hal (dus ook die van U10 en U12) .
  3. ALV is unaniem akkoord om in de Delflandhal investering in apparatuur te doen (o.a.) scoreborden voor volgend seizoen en de post die daarvoor is opgenomen in de begroting.
  4. De ALV is akkoord met de overgang naar nieuw systeem van teamtassen met tenues vanaf volgend seizoen.
  5. In de begroting zal een aparte post worden opgenomen voor de bijdrage die gevraagd wordt voor de tenues (reservering op de balans). Contributie en tenuebijdrage worden dan apart benoemd ook op de facturen.
  6. Marcel van Dien en Miranda van der Panne zijn door ALV bedankt voor hun inspanningen voor DAS en eervol ontheven uit hun functie en Günter Weber is unaniem benoemd tot penningmeester.
  7. Marcel van Dien is unaniem benoemd als erelid van DAS.
  8. de ALV is unaniem akkoord met het schrappen van paragraaf 7.6.2.in het Huishoudelijk Reglement. (boete op sanctie)

Huishoudelijk Reglement 4-6-2019