Contributie 2020 - 2021

CategorieContributie
Senior - Competitie spelend€ 345,-
Recreatief (U12 t/m Senioren)€ 195,-
Recreatief (U8 en U10)€ 165,-
U18 jonger dan 18 jaar€ 325,-
U16 jonger dan 16 jaar€ 325,-
U14 jonger dan 14 jaar€ 325,-
U12 jonger dan 12 jaar€ 295,-
U10 jonger dan 10 jaar€ 295,-
Entreetraining€ 165,-
Toeslagen
Toeslag landelijk en interayon€ 100,-
Bijdrage tenue€ 15,-
Eenmalig inschrijfkosten NBB€ 15,-

Voor het bepalen van de leeftijd is de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar  (1 januari tijdens het speelseizoen) bepalend.

BETALING

  1. Automatische incasso: Automatische incasso vindt 1 keer per half jaar plaats.
    Betaalt u nog niet per automatische incasso? Stuur dan een e-mail naar de penningmeester:  penningmeester@das-delft.nl
  2. Handmatige betaling: in één keer vóór 1 september. Voor de betaling van de contributie worden geen aparte brieven gestuurd. Bij niet tijdige betaling treedt het incassobeleid in werking. Het bankrekeningnummer waarop de contributie gestort kan worden is: ING IBAN NL97INGB0003139910
  3. Nieuwe leden betalen éénmalig € 15 inschrijvingskosten.
  4. Indien het lidmaatschap van DAS Delft na 1 januari wordt verkregen geldt een instapkorting van 40% op het verschuldigde contributiebedrag.
  5. Bovengenoemde contributiebedragen worden jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering afgesproken.