13-11: Najaars ALV

Datum: Woensdag 13 november 2019
Tijd: 20.00
Locatie: SC Delfland

Agenda

 1. Welkom en opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Openstaande vacatures
 4. Benoemingen commissies
 5. Vaststelling notulen ALV d.d. 04-06-2019
 6. Voortgang rolstoelbasketbal
 7. Balans en exploitatierekening seizoen 2018-2019
 8. Verslag wedstrijdsecretaris/TC
 9. Jaarverslag secretaris
 10. Seizoensverslag commissies
 11. Rondvraag
 12. Sluiting