Agenda ALV d.d. 23 mei 2018

Datum: Woensdag 23 mei 2018
Tijd: 20.00 - 22.00
Locatie: SC Delfland

 1. Welkom en opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
  • Rolstoelbasketbal
 3. Benoemingen/aftredingen bestuur
 4. Openstaande vacatures bestuur
  • secretaris
  • wedstrijdsecretaris
  • algemeen bestuurslid
 5. Notulen ALV d.d. 15-11-2017
 6. Penningmeester
  • begroting en vaststellen contributie
 7. Update TC / wedstrijdsecretaris
 8. Update kascommissie
 9. Eventuele informatie overige commissies
 10. Overige vacatures
 11. Privacywetgeving/AVG
 12. Lustrum
 13. Evaluatie locaties
 14. Rondvraag