Notulen ALV 15-11-2017

Alle leden die niet aanwezig waren bij de ALV van 15 november 2017 maar wel geïnteresseerd zijn kunnen de notulen opvragen via secretaris@das-delft.nl.