Tafel en spelregelcursus

Beste ouders van nieuwe jeugdleden, nieuwe leden en andere geïnteresseerden,
In samenwerking met diverse commissies en ook badminton Delft zijn we er toch nog in geslaagd ruimte en tijd te vinden om 2x de Tafel-&Spelregelcursus te kunnen aanbieden (2x dezelfde cursus, dus u bent er één zondagochtend aan kwijt).
Graag hadden we dit aan het begin van het seizoen gedaan, maar dat is door verschillende omstandigheden niet gelukt.
 
De 2 beschikbare momenten, zijn:
A - zondag 11 februari 10:00-12:30u
B - zondag 18 februari 10:00-12:30u
 
Locatie is de kantine van Delfland.
 
De doelgroep van de twee cursussen:
- ouders van jonge (nieuwe) leden, en
- jonge (nieuwe) leden vanaf 13 jaar;
… waarvoor geldt (voor ouders dan wel jeugdleden) Tafelcursus Digitale Wedstrijdformulier niet gedaan.
 
Plaatsing
Andere geïnteresseerden mogen zich uiteraard ook aanmelden, maar aan bovengemelde doelgroep wordt voorrang gegeven, indien het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen (24 per sessie) overtreft.
Dus:
a/ doelgroep eerst op volgorde van binnenkomst;
b/ anderen als nog plek over en ook weer op volgorde van binnenkomst.
 
Wanneer de behoefte er is zal eventueel nog geprobeerd worden nog een sessie te plannen. In het begin van het nieuwe seizoen staat het sowieso ook weer op het programma.
 
De cursus bestaat uit twee onderdelen
1) Spelregels - de basics (om spel beter te snappen en de scheidsrechter te begrijpen) - door Edward
2) Tafelcursus - door Gerjan en Marcel
 
Inschrijven
- op e-mailadres "veldruif@gmail.com" o.v.v. "Tafel-&Spelregelcursus februari 2018" en in de mail graag:
… naam / eventueel ouders van / ervaring met tafelen / team (of team van kind)
- beschikbaar:
... als niets gemeld dan voor beide zondagen beschikbaar (en kan ik één van de twee zondagen toewijzen)
... als onbeschikbaar op één van de data, dan dát melden (maar graag alleen als écht niet beschikbaar)
 
Uiterste datum om op te geven - bekendmaking indeling
Woensdag 31 januari ​ is de uiterste datum om aan te kunnen melden.
De volgende dag, donderdag 1 februari, zal ik de indeling versturen.
Marcel van Dien, Gerjan Gommers, Edward van Ruiven