4-6: Algemene ledenvergadering

4 juni is er weer een Algemene Ledenvergadering.

Locatie: Delfland College (kantine)

Tijd: 20:00 uur

Gaan we volgend seizoen op één locatie verder?  Wordt Günter Weber onze nieuwe penningmeester? Wordt aftredend bestuurslid Marcel van Dien Erelid? Hoe ziet de begroting -en dus de contributie- voor volgend seizoen eruit? Hoe zit het met de samenwerking met de rolstoelers van Arrows'81? Met hoeveel teams speelt DAS volgend seizoen?

Allemaal vragen waar je antwoord op krijgt op dinsdagavond 4 juni. Dan vindt nl. de Voorjaars-ALV plaats. Hieronder de voorlopige agenda aan voor die ALV. De koffie staat om 20:00 klaar in de kantine van SC Delfland; we hopen op een grote opkomst!

Bespreking en vaststelling van de notulen van de vorige ALV (21 november 2018)

Ingekomen en verzonden brieven

Mededelingen bestuur: o.a. voortgang samenwerking Arrows'81, speellocaties DAS

Begroting volgend seizoen en vaststelling contributies, boetes en donaties;

Bestuurs-benoeming(en); o.a. aftreden penningmeester Miranda van der Panne-Stolk en bestuurslid Marcel van Dien. En benoeming Günter Weber als penningmeester

Benoeming commissie-leden

Benoeming Marcel van Dien tot Erelid

Doorkijk volgend sportief seizoen door Technische Commissie

Rondvraag