Besluitenlijst ALV 21-11-2018

Hierbij de besluitenlijst van de algemene ledenvergadering op 21-11-2018.

 • benoemingen van secretaris bestuur en wedstrijdsecretaris
 • commissie van beroep geïnstalleerd met voorzitter en secretaris; er is hier 1 vacature voor gewoon lid
 • besprekingen met rolstoelbasketbal-vereniging Arrows '81: bestuur mag verdere stappen ondernemen m.b.t. uitwerking plan voor samengaan
 • decharge verleend aan penningmeester voor balans
 • geld dat overblijft van activiteiten van commissies blijft geoormerkt voor die commissies
 • Huishoudelijk Regelement is ge-update naar nieuwe versie 21-11-2018.
 • Notulen en andere stukken zijn opvraagbaar bij de secretaris.
Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris diverse documenten, die verspreid zijn op die ALV opvragen.
Dit betreft:
 • Seizoenverslagen commissies 2017-2018
 • Balans en exploitatierekening seizoen 2017-2018 (met toelichting penningmeester)
 • Verslag wedstrijdsecretaris
 • Jaarverslag secretaris