BS2-cursus 11 en 25 maart: UITSTEL

We wisten al wel dat het kort dag was, maar toch geprobeerd het op betrekkelijk korte termijn op te zetten. De termijn was (dus) te kort naast het feit dat school ook de nodige aandacht vraagt.
Toch willen we proberen nog dit seizoen de BS2 - en dan m.n. voor de jeugd - te organiseren. Eind april / begin mei is nu waarnaar gekeken wordt. Hopelijk lukt het je om dan mee te doen; niet jeugd mag uiteraard ook mee doen (maar jeugd krijgt deze keer wel voorrang in geval van teveel inschrijvingen). Mede omdat er ook een wedstrijd gefloten moet worden - waarop je terugkoppeling krijgt - om de cursus af te ronden. Daarvoor zou het DAS-toernooi eind mei een mooie gelegenheid zijn!
Onafhankelijk of het nog wel of niet gaat lukken, zal begin volgend seizoen BS2 weer (wellicht enkele keren) georganiseerd worden. Maar dan krijgt het wel een meer verplicht karakter... Immers, in het huishoudelijk reglement van DAS is opgenomen dat alle spelende leden, behalve de jongste jeugd, geacht worden minimaal ook het basis-scheidsrechtersdiploma BS2 te hebben.
Op korte termijn wordt aangekondigd of de BS2 alsnog dit seizoen gegeven wordt; en zo ja, wat dan de data zijn.
Met vriendelijke groet,
Edward van Ruiven | DAS Technische Commissie - Scheidsrechterszaken