Nieuwsbrief 06 - september 2019

Kantinedienst parallel met thuiswedstrijden
Kantinedienst
Speelt je team thuis? Dan heeft je team kantinedienst!Vorige week was al in de Nieuwsbrief kort aangekondigd dat we dit seizoen gaan werken met een kantinedienst die parallel loopt met de thuiswedstrijden van de teams.

De belangrijkste reden is, dat er meerdere keren een oproep is geweest voor vrijwilligers voor o.a. het maken van een kantinerooster en dat daarop niemand heeft gereageerd.
Hierdoor is er pragmatisch naar een oplossing gezocht en die op deze manier vorm gegeven.

Hoe lang duurt je dienst?
Het komt er op neer dat wanneer een team een wedstrijd in Delfland heeft, dat automatisch een kantinedienst inhoudt. Vanaf het tijdstip van de start van de wedstrijd tot de start van de daarop volgende (dit is een tijdspanne van 2 uur). Alleen de teams die de dag starten, is een half uur voor start van de wedstrijd de start van de kantinedienst. Elk team komt even vaak aan bod.

Hoeveel personen per team?
Vaak zijn er 2 teams tegelijk aan het spelen, dit betekent dat er van elk team (in ieder geval) 1 persoon kantine draait. Voor teams onder 18 zijn de ouders verantwoordelijk. Tijdens de wedstrijden is het vaak erg rustig en kan er onderling worden afgewisseld.

We vertrouwen erop dat op deze manier de kantine gedurende de wedstrijddagen gewoon open kan zijn. Indien er leden of ouders zijn die graag willen bijdragen aan een betere invulling van de kantinedienst dan kan je je melden bij: secretaris@das-delft.nl