Vacatures


Aan alle volwassen leden en ouders van DAS:


Het is leuk, nuttig en belangrijk om verbonden te zijn met je vereniging! Dit kan je doen door vrijwilliger te worden.

Bij de volgende ALV zal Juliet van Oudenhoven, aftreden als secretaris van DAS. Zij draagt het stokje graag over aan een lid van DAS, zodat het bestuur naast Christophe nog een actief lid binnen de geledingen heeft.Dus vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de koers van je vereniging, meld je dan aan bij secretaris DAS. Het is een leuke afwisselende taak!


Aan het einde van seizoen 2020-2021 zal Ronald Jürgens stoppen als voorzitter van de kantinecommissie. Voornaamste bezigheden zijn de inkoop en op orde houden van de voorraad. In een regulier seizoen draaien ouders en leden de kantinediensten, dat valt dus niet onder de werkzaamheden.De afgelopen jaren heeft dat altijd geleid tot een mooie financieel opbrengst, die weer ten goede kwam aan DAS.Ook met deze vacature kan je een mooie en belangrijke bijdrage leveren aan je eigen vereniging.

Mocht je vragen hebben dan kan je contact opnemen met secretaris, p.s. de vacatures staan ook open voor ouders van leden