18 nov: ALV

Datum: Vrijdag 18 november 2022
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Korbahal

Agenda

 1. Welkom en opening 
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststelling notulen ALV d.d. 20-05-2021
 4. Openstaande vacatures 
  • Bestuursvacatures; algemene leden en voorzitter en penningmeester -> Leden en ouders/verzorgers van leden kunnen zich tot 8 dagen voor de ALV kandidaat stellen. Hun naam wordt minimaal 5 dagen voor de ALV bekend gemaakt, indien leden naar deze informatie informeren.
  • Andere vacatures:
 5. Voortgang nieuwe hal
 6. Nieuwe tenues 
 7. Benoemingen commissies 
 8. Financiën
  • Balans en exploitatierekening seizoen 2021-2022 en verslag penningmeester
  • Decharge bestuur
 9. Verslagen 
  • Wedstrijdsecretaris/TC
  • Roostercommissie
 10. Benoeming erelidmaatschap : Bas Lagendijk, Peter van Geel
 11. Rondvraag
 12. Sluiting