Privacy

 • Privacy reglement
 • Zelf afschermen van je eigen persoonsgegevens
 • Welke persoonsgegevens worden vastgelegd
 • Opvragen persoonsgegevens
 • Uitleg voor vrijwilligers
 • Vragen: mail naar privacy@das-delft.nl

 

Privacy reglement DAS

Uw privacy

DAS is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop DAS persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt DAS zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Basketballvereniging DAS (hierna: DAS).

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor DAS persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt DAS persoonsgegevens van u:

 • Wanneer u lid bent bij DAS om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden
 • DAS neemt je gegevens op in het bestand om je te kunnen aanmelden bij de NBB, indelen in een team, indelen voor taken, uitvoeren incasso, uitnodigen voor en informeren over club, team en basketbal gerelateerde informatie, zoals de ALV, toernooien, aanvraag VOG verklaring voor vrijwilligers
 • Wanneer u de website bezoekt (zie: Gebruik van cookies)

Recht van verzet

Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u zich afmelden door een mail te sturen aan pr@das-delft.nl onder vermelding van 'Afmelden nieuwsbrief'.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

DAS geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en/of uit hoofde van een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

DAS maakt op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De cookies worden uitsluitend gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Website

Op de website van DAS treft u een aantal links aan naar andere websites. DAS kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Social Media

DAS maakt naast haar eigen website gebruik van social media voor het plaatsen van nieuwsberichten met als doel leden en geïnteresseerden te informeren over DAS-gerelateerde aangelegenheden. DAS heeft geen invloed op welke gegevens via social media verzameld worden en verwijst naar de privacy statements van deze media.

De Sportlink app

De NBB biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. Deze wordt verzorgd door Sportlink. Voor een beschrijving van het privacy-reglement van Sportlink verwijzen wij naar de site van Sportlink. Wanneer u uw gegevens op de site van DAS wilt afschermen kunt u dit zelf doen via de app van Sportlink. Dit kunt u doen onder uw persoonlijke gegevenskaart in de app. De website van DAS neemt deze privacy instelling vervolgens over.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: privacy@das-delft.nl.

Wijzigingen

DAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien DAS een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop DAS uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Delft, 24 mei 2018

 

 

Zelf afschermen van je eigen persoonsgegevens

Wanneer u als lid persoonsgegevens wenst af te schermen op de website of in de app van Sportlink, dan kunt u dit in de app van Sportlink zelf aangeven. Dit kunt u doen onder uw persoonlijke gegevenskaart in de app. De website van DAS neemt deze privacy instelling vervolgens over.

 

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd

DAS verwerkt alleen persoonsgegevens, die benodigd zijn voor het uitvoeren van verenigingstaken. Hieronder is een lijst met gegevens opgenomen die DAS als vereniging vast legt van haar leden:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Lidmaatschapsnummer
 • Team
 • Sportspecifieke diplomagegevens
 • Pasfoto
 • Voor specifieke vrijwilligerstaken: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

 

Opvragen persoonsgegevens

U kunt opvragen welke gegevens we van u opslaan en verwerken. U kunt hiervoor een bericht sturen naar privacy@das-delft.nl.

 

Uitleg voor vrijwilligers

 • Waarom deze nieuwe Europese wet?
 • Wat wordt van jou als vrijwilliger verwacht?
 • Een paar praktische tips.

 

Waarom deze nieuwe Europese wet?

Onze wereld wordt steeds digitaler (internet). Naast heel veel voordelen zitten er ook nadelen aan! Denk aan z.g. ‘hacks’ en identiteitsdiefstal. Ieder mens, iedere verenigingslid, stichtingsmedewerker  en iedere medewerker van een (branche-)organisatie heeft het recht dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Jij als privépersoon staat met je allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat je daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer.

Het gaat heel ver… bijvoorbeeld ook om gegevens die je internet/tv-provider van je vastlegt (waar kijkt hij naar en hoe lang?), het gaat ook om camera’s die je volgen in een winkelstraat, je data via zoekmachines, wifi, gebruik van app’s. Nu ook nog het Internet of Things (IoT). Data te over die ook nog eens verhandeld kunnen worden, dat je er weet van hebt. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-breed. Daar is nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europesche verordening, nieuw beleid op gemaakt. Deze wet gaat per 25 mei 2018 in.

TIP: Bekijk eerst de video.

Wat wordt van jou als vrijwilliger verwacht?

Van vrijwilligers worden de volgende zaken verwacht:

 • Bekijk de video
 • Houd je aan de regels van de privacy policy
 • Gebruik de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven
 • Versnipper documenten met persoonsgegevens als deze niet meer bewaard hoeven te worden
 • Geef nooit persoonsgegevens aan derden zonder verwerkersovereenkomst
 • Sla nooit persoonsgegevens op op servers of online diensten buiten de EU
 • Zorg ervoor dat je computer en virussoftware up-to-date zijn en blijven.

Een paar praktische tips.

Onderstaande punten gelden voor alle vrijwilligers binnen DAS:

 • Blokkeer altijd je scherm als je je werkplek verlaat
 • Laat documenten met persoonsgegevens nooit onbeheerd achter op je bureau of op de printer
 • Kies nooit voor automatisch opslaan van inloggegevens op je computer
 • Besef dat openbare netwerken niet veilig zijn
 • Let op wat je deelt via sociale media
 • Bedek altijd je webcam om 'meekijken' te voorkomen
 • Gebruik nooit de inlog van een collega en geef je inloggegevens ook niet door aan een collega
 • Zorg ervoor dat je mobiele telefoon beveiligd is met een wachtwoord.