Contributie

De contributie bestaat uit:

  1. het basisbedrag afhankelijk van leeftijd en recreant of wedstrijdspeler (zie tabellen hieronder)
  2. éénmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden
  3. eventuele tenuebijdrage voor wedstrijdspelers
  4. eventuele toeslag voor wedstrijdspelers op hoog niveau

Voor het bepalen van de hoogte van de contributie geldt de leeftijd op 1 januari tijdens het speelseizoen.

Voor nieuwe leden gelden éénmalige inschijvingskosten van €17,50. Wanneer zij lid worden na de start van het seizoen, krijgen zij 10% instapkorting per maand. Dus bij start lidmaatschap in oktober 10% korting, in november 20% etc.

Contributie voor recreanten

Recreanten spelen geen wedstrijden, zij doen alleen trainingen.

Recreanten Contributie
jonger dan 10 jaar €182,50
10 jaar en ouder €215,00

Contributie voor wedstrijdspelers

Wedstrijdspelers betalen de volgende contributie op basis van hun leeftijd:

Wedstrijdspelers Contributie
U10, U12 - jonger dan 12 jaar €325,00
U14, U16, U18 - 12 tot 17 jaar €357,50
Senioren - 18 jaar en ouder €380,00

Daarnaast gelden enkele toeslagen:

Toeslag landelijk en inter-rayon per seizoen €110
Tenuebijdrage per seizoen €17,50

Betaling

De contributie wordt betaald per automatische incasso, in twee termijnen: in september en in februari. U ontvangt de facturen per email.

Bestaand lid en betaalt u nog niet per automatische incasso? Stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie: leden@das-delft.nl. Bij handmatige betaling maakt u het bedrag over onder vermelding van het factuurnummer naar NL97INGB0003139910 ten name van Delftse Basketballvereniging DAS.

Als het voor u moeilijk is de contributie te betalen, dan kunt u of uw kind misschien met hulp van het Jeugdfonds Sport en Cultuur of het Volwassenenfonds Sport en Cultuur alsnog meedoen. Neem contact op met de penningmeester als u een aanvraag wilt doen: penningmeester@das-delft.nl.