17 februari ALV

Beste leden van DAS,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een extra ALV op vrijdag 17 februari.

Deze vergadering zal maar een beperkt aantal, maar wel zeer 
belangrijke punten kennen.
Zie hieronder voor de agenda.

Wij hopen jullie daar te zien.

Namens het bestuur,

Letteke Dersjant
Secretaris DAS Delft

Datum: Vrijdag 17 februari 2023
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Korbahal

Agenda

 1. Welkom en opening 
 2. Financiën
  • Balans en exploitatierekening seizoen 2021-2022 en verslag penningmeester
 3. Decharge bestuur
 4. Benoeming nieuwe bestuursleden
  • De volgende mensen hebben aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur:
   1. Ronald Evers
   2. Ilin Jonoski
   3. Wouter Haenen
   4. Ivo Majoor
   5. Irene van Zeijl
   6. Peter van Geel 
 5. Plannen nieuw bestuur
 6. Sluiting