24-11: NajaarsALV Basketbalvereniging DAS


Update 20 november:

Vanwege de corona-maatregelen zal de ALV van 24 november 2021 digitaal 
gehouden worden.
Bij de secretaris kunnen de leden een link hiervoor vragen 
(secretaris@das-delft.nl).

---Einde update---

Bij deze nodigen wij alle DAS-leden uit hierbij aanwezig te zijn. Hieronder vinden jullie de agenda en waar de ALV zal plaatsvinden.

De besluiten genomen tijdens de voorjaarsALV op 26-05-2021 zijn ook terug te vinden op de site.

Op dit moment denken wij dat de ALV fysiek plaats kan vinden. Mocht het toch via een online-omgeving moeten, laten wij hiervoor de aanmeldingsprocedure zo snel mogelijk weten.

Datum: Woensdag 24 november 2021
Tijd: 20.00 uur
Locatie: kantine Delfland

Agenda

 1. Welkom en opening
 2.  Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststelling notulen ALV d.d. 26-05-2021 (op te vragen bij secretaris)
 4. Balans en exploitatierekening seizoen 2020-2021
 5. Update Corona
 6. Benoemingen bestuur en commissies
  • Letteke van Geel stelt zich kandidaat als secretaris
  • Benoeming beroepscommissie
 7. Aanpassen statuten / huishoudelijk regelement
  • WBTR (op te vragen bij secretaris)
  • aanpassing sanctiebeleid
 8. Voortgang Fortuna
 9. Verslag verschillende commissies
 10. Rondvraag 
 11. Sluiting