Contributie 2018 - 2019

Contributie
Entreetraining jeugd € 165,-
U10 jonger dan 10 jaar € 295,-
U12 jonger dan 12 jaar € 295,-
U14 jonger dan 14 jaar € 325,-
U16 jonger dan 16 jaar € 325,-
U18 jonger dan 18 jaar € 325,-
U20 jonger dan 20 jaar € 345,-
U22 jonger dan 22 jaar € 345,-
Senior ouder dan 22 jaar € 345,-
 Recreant € 195,-
Toeslag landelijk en interayon € 100,- extra

Voor het bepalen van de leeftijd is de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar  (1 januari tijdens het speelseizoen) bepalend.

BETALING

  1. Automatische incasso: Automatische incasso vindt 1 keer per half jaar plaats.
    Betaalt u nog niet per automatische incasso? Stuur dan een e-mail naar de penningmeester:  penningmeester@das-delft.nl
  2. Handmatige betaling: in één keer vóór 1 september. Voor de betaling van de contributie worden geen aparte brieven gestuurd. Bij niet tijdige betaling treedt het incassobeleid in werking. Het bankrekeningnummer waarop de contributie gestort kan worden is: ING IBAN NL97INGB0003139910
  3. Nieuwe leden betalen éénmalig € 15 inschrijvingskosten.
  4. Indien het lidmaatschap van DAS Delft na 1 januari wordt verkregen geldt een instapkorting van 40% op het verschuldigde contributiebedrag.
  5. Bovengenoemde contributiebedragen worden jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering afgesproken.