Veel gestelde vragen

Algemene informatie

Waar geef ik mij op?
Door een email te sturen naar leden@das-delft.nl. De ledenadministratie neemt dan contact met je op. Inschrijfformulieren zijn te downloaden van de website. Ook in de DAS-kantine zijn inschrijfformulieren op te vragen bij leden die bardienst draaien. De ingevulde formulieren kunnen daar ook worden ingeleverd.

Wat moet ik daarnaast aan informatie leveren?
DAS heeft een digitale pasfoto van je nodig die opgestuurd moet worden naar leden@das-delft.nl, samen met je naam en geboortedatum. Minderjarigen moeten het formulier door ouders/verzorgers laten ondertekenen. Is er al met een trainer over een team gesproken, vermeld dat dan. Leden die van een andere club komen, moeten een schuldvrijverklaring van die club aan DAS kunnen overhandigen. Je moet ook het machtigingsformulier automatische incasso duidelijk invullen.

Wat moet ik doen als ik vragen heb?
Geef de trainer een kans om zijn training te voltooien voordat hij/zij helpt. Ouders die in de zaal aanwezig zijn, hebben de antwoorden wellicht ook paraat. Zo niet stuur dan een email naar secretaris@das-delft.nl. Een van de bestuursleden zal U dan helpen of doorverwijzen.

Heeft DAS een website om op te kijken?
Ja, (www.das-delft.nl). Daar vind U alle belangrijke informatie.

Is DAS een jeugdclub?
DAS heeft op dit moment meer jeugdteams dan seniorenteams, maar iedereen kan lid worden.

Is DAS een recreatieve vereniging?
DAS biedt recreatief basketbal voor wie dat wil en streeft tegelijkertijd naar prestatie-basketbal voor wie dat kan. Sommige teams spelen op een hoger of het hoogste niveau".

Wanneer begint en eindigt het basketbalseizoen ?
De eerste trainingen beginnen eind augustus, begin september. De data van de laatste trainingen worden in overleg met de trainers bepaald. De basketbalcompetitie loopt van begin september tot plusminus mei.

Hoeveel bedraagt de contributie?
Zie dit document.

Hoeveel is het inschrijfgeld?
Vijftien euro.

Hoe betaal ik de contributie?
Per automatische incasso, welke 1 keer per half jaar word afgeschreven.

Hoe is de contributie vergeleken met andere basketbalverenigingen in de buurt?
De contributie bedragen van de clubs in de buurt zijn vergelijkbaar.

Uit welke posten is de contributie opgebouwd?
Uit onder meer de verenigingscontributie en een verplichte bijdrage aan de basketbalbond en de regionale basketbal-organisatie (rayon).

Wat gebeurt er als ik stop en mijn lidmaatschap niet voor 1 mei schriftelijk opzeg ?
Dan ben je DAS het volledige contributiebedrag voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

Kan ik via de gemeente nog een tegemoetkoming krijgen in de kosten?
Dat hangt van uw inkomen af, maar dat is zeker mogelijk.

Teamindeling / leeftijd

Heb ik meteen een team als ik me bij DAS opgeef?
In principe word je zo snel mogelijk bij een team ingedeeld. Als het team dat bij je niveau en/of leeftijd past, vol zit en er geen geschikte oplossing is, zul je moeten wachten tot er plek is. Bij de voorbereiding van het nieuwe seizoen worden de teams opnieuw ingedeeld.

In welk team kom ik te spelen (m.b.t. de leeftijd)?
Voor de jongste leeftijdsgroepen heeft DAS verschillende teams, bijvoorbeeld JU12-1, JU12-2 etc. De trainer/coach bepaalt elk seizoen in samenspraak met de Technische Commissie wie in 1, 2 of 3 speelt.

Uit hoeveel personen mag een team bestaan?
Uit minimaal zeven en maximaal twaalf.

Tot welke leeftijd is het gemengd spelen?
Tot twaalf jaar.

Welke teams/leeftijdgroepen zijn er?
Tot 10 jaar, van tien tot twaalf jaar, van twaalf tot veertien jaar, van veertien tot zestien jaar, van zestien tot achttien jaar, van achttien tot 20 jaar, van 20 tot 22 en boven de 22 (senioren). Val je tot en met 1 januari in een leeftijdsgroep dan blijft dat de rest van het seizoen gelden, ook al word je na 1 januari ouder.

Trainer/coach en training

Wie wordt mijn trainer?
Dat is in het trainingsschema te lezen dat op de website te vinden is.

Is de trainer ook de coach bij de wedstrijden?
Vaak wel, maar soms werken een trainer en een coach samen.

Hoe vaak moet ik trainen?
De meeste teams/groepen trainen twee keer per week. De trainingsavonden van DAS zijn in het algemeen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, maar er wordt soms ook op woensdag avond getraind.

Hoe weet ik wanneer en hoe laat ik moet trainen?
Dat staat per trainingsgroep beschreven in het trainingsschema. Dat schema staat op de website. Een kopie is te vinden op het mededelingen bord in de kantine.

Wat moet ik doen als ik de eerste keer bij de verkeerde training sta?
Aan de trainer vragen of het zin heeft om mee te doen. Bij een ervaren groep in het diepe springen, is als beginneling niet altijd leuk. Weeg dat samen met de trainer af. Vraag zonodig hulp aan omstanders.

Moet ik drinken meenemen naar de training?
Als je veel drinkt op een dag is het zeker aan te raden. Soms houdt een trainer een korte drinkpauze, zodat iedereen naar de kraan kan lopen. Veel drinken is nodig om je ''waterhuishouding'' op peil te houden.

Wat moet ik doen wanneer ik niet kom trainen?
Net als bij andere afspraken is het normaal om dat door te geven. Bel de trainer in een zo vroeg mogelijk stadium op om je af te melden.

Mag ik vrienden meenemen naar de trainingen en hoe vaak?
Dat mag. Ze mogen maximaal drie keer meedoen en dan moeten ze beslissen of ze lid worden. Overigens gelden voor hen dezelfde regels in de sporthal.

Wordt er tijdens vakanties doorgetraind?
Er zijn periodes zonder trainingen. Globaal is dat tussen kerst en nieuwjaar, en in juni en juli. De mededelingen over de vakanties worden vermeld op de website.

Moet ik eventuele ziekten en aandoeningen aan de trainer doorgeven?
Graag. Zonder die kennis is het moeilijk adequaat te handelen.

Ben ik verzekerd tijdens de training en wedstrijden?
In de contributie aan de basketbalbond zijn ook de kosten voor een collectieve ongevallenverzekering opgenomen. Blessures vallen daar onder.

Laat de trainer mij meteen competitie spelen?
Meestal kan dat niet, omdat nieuwkomers moeten worden aangemeld bij de basketbalbond alvorens zij speelgerechtigd zijn. Als bewijs daarvan wordt een spelerskaart verstrekt.

Hoe leer ik de spelregels voor een eerste wedstrijd?
De jeugd mag al doende leren. De trainer/coach legt zoveel mogelijk spelregels uit, maar het is ondoenlijk om dat in een keer te doen. Daarvoor zijn het er te veel.

Tenue / bal

Is een tenue verplicht?
Ja.

Hoe ziet dat eruit?
DAS draagt blauwe tenues. Het reserveshirt is wit of bestaat uit gekleurde overshirts, waar de trainer/coach meestal voor zorgt.

Waar kan ik dat tenue kopen?

Stuur een mailtje naar leden@das-delft.nl en vraag het tenue aan.

Wat kost het?

Zie dit document.

Hoe kom ik aan een speelnummer?
Het shirtnummer is bij voorkeur per email op te vragen bij de ledenadministratie (email naar leden@das-delft.nl).

Komen alle nummers voor gebruik in aanmerking?
De scheidsrechter heeft een voorkeur voor de nummers vier tot en met vijftien, twintig tot en met 25, dertig tot en met 35, veertig tot en met 45. Het is goed om te weten dat bij de dames junioren en senioren nummer 15 is vergeven, als eerbetoon aan Debora van der Helm (1958-2000).

Ben ik verplicht om zelf een bal te kopen?
Nee. De vereniging zorgt voor ballen die worden gebruikt bij de training en wedstrijd. Sponsoring van ballen door ouders wordt in dank aanvaard.

Met welke maat bal moet ik spelen?
Tot en met de U12 categorie met maat 5, de oudere meisjes/dames spelen met zes en de oudere jongens/heren met zeven.

Wedstrijden

Hoe weet ik wanneer, waar en hoe laat ik moet spelen?
Dat staat altijd op de site en in de app Basketbal.nl van Sportlink. De meest actuele wijzigingen worden door de trainer/coach doorgegeven.

Wat moet ik doen wanneer ik niet meespeel?
Tijdig de coach waarschuwen.

Hoe lang van te voren moet ik aanwezig zijn bij een thuiswedstrijd?
De stelregel is (minimaal) driekwartier. Een kwartier voor het omkleden en een half uur voor aanvang van de wedstrijd om warm te lopen. Teams die hoger spelen houden minimaal een uur aan.

Hoe lang van te voren moet ik aanwezig zijn bij een uitwedstrijd?
Dat bepaalt de coach elke week opnieuw. Vuistregel is: tijd die nodig is om te verzamelen + reistijd (afhankelijk waar de wedstrijd wordt gespeeld) + omkleedtijd + inlooptijd. Dit geeft terug gerekend vanaf de aanvang van de wedstrijd een tijdstip X.

Wie regelt het vervoer naar een uitwedstrijd?
De trainer/coach en/of in samenspraak met teambegeleiders, die de contacten met ouders onderhouden.

Heeft elk jeugdteam zo’n teambegeleider?
Niet altijd. Dat hangt er vanaf of er een ouder is die dat op zich neemt. Ouders en trainer/coach moeten daar zelf uit zien te komen.

Moet ik drinken meenemen naar de wedstrijd?
Dat is handig. Alle spelers drinken veel tijdens een wedstrijd. Neem een fles of bidon die kan worden hergebruikt, zodat er geen afval achter blijft!.

Ben ik verplicht te douchen na afloop van de training/wedstrijd?
Nee. Maar het is wel zo fris en het kan onderdeel uitmaken van de wedstrijd- en teambeleving.

Kan de vereniging door mijn toedoen een boete oplopen?
Ja, en meer dan een ook. Afwijkende tenues, onsportief gedrag, zonder spelerskaart spelen, geen lidnummer op het sheet invullen, in een lager team spelen, dat kost de club geld. Variërend van anderhalve tot circa 225 euro voor het terugtrekken van een team uit de competitie.

Wat zijn veel voorkomende boetes?
Op jeugdniveau heeft DAS nogal wat boetes opgelopen doordat trainer/coaches de sheets onzorgvuldig en niet compleet invulden.

Moet ik mijn eigen lidnummer onthouden?
In principe zorgt de trainer/coach voor een overzicht van alle spelers met lidnummers. Het is wel handig om het te noteren en bij de hand te hebben.

Gedragsregels

Zijn er regels over het betreden van de sporthal?
Trainers/coaches vinden het prettig als de leden via de gang en de kleedkamers de zaal betreden. Het werkt storend als mensen via de centrale toegangsdeur door de zaal naar de kleedkamer lopen.

Mag vanaf de tribune tegen spelers of scheidsrechter worden gesproken?
DAS heeft een gedragscode, waarin staat dat zij correct en respectvol dienen te worden bejegend. Onsportief gedrag (schelden, schreeuwen) misstaat en haalt de hele vereniging naar beneden.

Kan ik altijd mijn problemen voorleggen aan bestuursleden die in de sporthal of kantine zijn?
Als alle wegen zijn bewandeld in principe wel. Dat wil zeggen dat eventuele problemen al zijn besproken met 1) de trainer en of coach 2) teambegeleiders of aanvoerders 3) de commissies die daarvoor zijn. Maar ook bestuursleden komen om hun wedstrijden te spelen of komen naar hun kinderen kijken. Houd daar a.u.b. ook rekening mee!

Mag er in de zaal worden gegeten en/of gedronken?
Voor toeschouwers is daarvoor de kantine. Liever niet dus. Van spelers wordt verwacht dat zij net als thuis hun eigen rommel opruimen.

Mag iedereen tijdens wedstrijddagen met ballen aan de zijkant spelen?
Het geeft veel overlast. Ballen rollen vaak per ongeluk het veld in of slingeren na afloop in het rond. Erger is dat er ballen worden gestolen. Doe de club een plezier en help met opruimen.

Mogen kleine kinderen tegen een basketbal schoppen of er op zitten?
Nee. Ballen raken misvormd en onbruikbaar. DAS kan zich dat niet permitteren.

Mag er worden gerookt in de kantine?
Nee, in de kantine geldt een rookverbod.

Orde / taken

Zijn er zaalwachten tijdens het sporten?
DAS zoekt daarvoor nog de medewerking van ouders.

Wie ruimt na afloop van de training het gebruikte materiaal op?
De trainer is daarvoor verantwoordelijk. Hij ziet er op toe dat ballen worden opgeruimd en in de laatste trainingsronde de baskets worden opgeborgen.

Wie doet dat na een wedstrijd?
In de regel de trainer/coach samen met de spelers en/of ouders.

Heb ik taken of verplichtingen binnen de vereniging?
Vanaf veertien of vijftien jaar moet elk lid zijn steentje bijdragen als het gaat om de jurering (score en klok bijhouden) bij thuiswedstrijden. Daarvoor worden cursussen gegeven. Vanaf zestien jaar geldt een verplichting een scheidsrechterscursus te volgen en bardiensten te draaien. DAS kan niet bestaan zonder die inbreng. Zich onttrekken aan die taken levert boetes op.

Hebben mijn ouders taken?
Ja, naast het per toerbeurt rijden van en naar uitwedstrijden zijn er ook plaatsvervangende taken namens de jongste leden. Door de groei van de jeugdafdeling is het voor de oudere leden ondoenlijk geworden alle taken bij de thuiswedstrijden te vervullen. Zonder de ouders gaat dat niet meer. DAS geeft korte cursussen om ouders te leren de score en de klok bij te houden.

Wat moet ik doen als ik niet kan?
Zelf voor een vervanger zorgen of een taak ruilen met een andere DAS’ser. Zomaar wegblijven schaadt anderen. Dat past niet in de geest van een teamsport.

Wat gebeurt er als ik niet voor een vervanger zorg?
Clubgenoten zijn gedupeerd en jou wacht een boete.

Hoe leer ik timen of scoren?
In een korte cursus waarvoor je wordt benaderd.

Hoe leer ik fluiten?
In een cursus van drie of vier avonden. DAS nodigt daarvoor een docent uit van de basketbalbond. Je wordt daarvoor benaderd.

Moet ik dan elke week een taak doen?
Nee zeg. Vele handen maken juist licht werk. Leden vanaf circa vijftien jaar kunnen bij elke thuiswedstrijd, als ze toch in de sporthal moeten zijn, worden ingeroosterd. Ouders van een team kunnen onderling afspraken maken. Bij toerbeurt zijn zij een keer in de (pakweg) twee a drie maanden aan zet.

Bestuur / commissies

Hoe ziet het bestuur van DAS er uit?
Het bestuur bestaat op zijn minst uit een voorzitter, secretaris (vaak ook de vice-voorzitter), eventueel tweede secretaris, eerste en tweede penningmeester, wedstrijdsecretaris en leden.

Waar vind ik adressen van bestuursleden?
Op de website.

Wat doet de technische commissie binnen DAS?
Die adviseert het bestuur over technisch beleid, selecteert de teams en helpt nieuwe coaches en trainers aan te trekken.

Wat doet de kantinecommissie?
Die beheert de kantine en houdt deze schoon, zorgt voor in- en verkoop van goederen, voert de administratie van het clubhuis en deelt bardiensten in.

Wat doet de jeugdcommissie?
Die organiseert activiteiten voor de jeugd en onderhoudt de contacten met de ouders van jeugdleden. De commissie vangt nieuwe leden op en overlegt regelmatig met het bestuur.

Kunnen ouders hierin een rol spelen?
Ja graag. Opgeven kan in de Algemene Ledenvergadering die twee keer per jaar wordt gehouden of via het secretariaat (secretaris@das-delft.nl).

Hoe weet ik wie er zitting hebben in die (en nog andere) commissies?
Dat staat op de website.

Houdt DAS buiten de sport om andere activiteiten?
Ja, de jeugdcommissie houdt zich bezig met onder meer kampen, Sinterklaas, schaatsen en feesten. Ook is er elk jaar een familietoernooi met aansluitend een barbecue. De senioren hebben hun eigen activiteiten.

Wat als ik of mijn ouders ergens ontevreden over zijn?
Zeg het alsjeblieft. Het liefst rechtstreeks tegen betrokkenen. Als dat geen oplossing biedt, kunnen bestuurs- of commissieleden worden ingeschakeld.

Heb ik een stem in het beleid van de vereniging?
Ja, via de Algemene Ledenvergadering die elk voor- en najaar wordt gehouden.

Moet ik naar de Algemene Ledenvergadering komen?
Graag, want daar bepalen we met z’n allen het beleid van DAS. We kunnen elkaar daar uitgebreid spreken, discusseren en leren van elkaar.