Trainingen in vakanties

Tijdens de schoolvakanties is sprake van een afwijkend trainingsrooster. Informatie over deze roosters vind je op deze pagina.

We volgen dit seizoen '23-'24 de schoolvakanties van Regio Midden. Begin oktober zal het vakantierooster bekend worden gemaakt.