4-6: Algemene ledenvergadering

4 juni is er weer een Algemene Ledenvergadering.

Locatie: Delfland College (kantine)

Tijd: 20:00 uur

Agenda:

Bespreking en vaststelling van de notulen van de vorige ALV (21 november 2018)

Ingekomen en verzonden brieven

Mededelingen bestuur: o.a. voortgang samenwerking Arrows'81, speellocaties DAS,

Investering in Scoreborden en verenigingsTenues

Begroting volgend seizoen en vaststelling contributies, boetes en donaties

Bestuurs-benoeming(en) o.a. aftreden penningmeester Miranda van der Panne-Stolk en bestuurslid Marcel van Dien. En benoeming Günter Weber als penningmeester

Benoeming commissie-leden

Benoeming Marcel van Dien tot Erelid

Doorkijk volgend sportief seizoen door Technische Commissie

Huishoudelijk Reglement aanpassing

Rondvraag