25-11: Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 25 november om 20:00 vindt de najaarsALV plaats. Deze keer digitaal. Iedereen die aanwezig wil zijn zal zich vooraf via email moeten aanmelden bij secretaris DAS. 
Waarna uiterlijk 23 november een link voor de Teamsmeeting zal worden toegestuurd.
Belangrijkste punten van de agenda zullen zijn: Update Corona situatieBenoeming van de nieuwe voorzitter. Op dit moment is er 1 gegadigde voor het voorzitterschap van DAS. Indien anderen zich willen kandideren dan graag mailen voor 20 november met korte motivatie naar secretaris DAS. Ook terugkerend op de agenda is de jaarrekening. Waarbij de kascommissie nog de controle van 2 seizoenen heeft uitgevoerd. Verder zal de TC gevraagd worden om een korte update te geven van de afgelopen periode en een vooruitblik voor de komende periode
En is er nog de mogelijkheid om agendapunten aan te dragen bij secretaris DAS.

Datum: Woensdag 25 nov 2020
Tijd: 20.00 
Locatie: online

Agenda

  1. Welkom en opening 
  2. Ingekomen stukken en mededelingen (ook mbt COVID-19)
  3. Openstaande vacatures 
  4. Benoemingen voorzitter bestuur en commissies 
  5. Vaststelling notulen ALV d.d. 08-07-2020
  6. Balans en exploitatierekening seizoen 2018-2019 en 2019-2020
  7. Verslag TC en secretaris
  8. Rondvraag 
  9. Sluiting