Contributie 2017 - 2018

Contributie
Entreetraining jeugd € 165,-
U8 jonger dan 8 jaar € 195,-
U10 jonger dan 10 jaar € 295,-
U12 jonger dan 12 jaar € 295,-
U14 jonger dan 14 jaar € 325,-
U16 jonger dan 16 jaar € 325,-
U18 jonger dan 18 jaar € 325,-
U20 jonger dan 20 jaar € 345,-
U22 jonger dan 22 jaar € 345,-
Senior ouder dan 22 jaar € 325,-
 Recreant € 195,-
Toeslag landelijk en interayon € 100,- extra

 
Voor het bepalen van de leeftijd is de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar (1 januari tijdens het speelseizoen) bepalend. In dit geval 1 januari 2018.
 

BETALING

  1. Automatische incasso: Automatische incasso vindt 1 keer per half jaar plaats.
    Betaalt u nog niet per automatische incasso? Stuur dan een e-mail naar de penningmeester: penningmeester@das-delft.nl
  2. Handmatige betaling: in één keer vóór 1 september 2017. Voor de betaling van de contributie worden geen aparte brieven gestuurd. Bij niet tijdige betaling treedt het incassobeleid in werking. Het bankrekeningnummer waarop de contributie gestort kan worden is: ING IBAN NL97INGB0003139910
  3. Nieuwe leden betalen éénmalig € 15 inschrijvingskosten.
  4. Indien het lidmaatschap van DAS Delft na 1 januari wordt verkregen geldt een instapkorting van 40% op het verschuldigde contributiebedrag.
  5. Bovengenoemde contributiebedragen worden jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering afgesproken.

&nbsp