Geen Limfjord Cup toernooi dit jaar

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom en verspreiding van het coronavirus heeft de projectgroep DAS Denemarken het besluit genomen om af te zien van deelname aan het toernooi.
Hoewel sommige deelnemers misschien de risico’s voor lief nemen, vinden wij niet dat wij onze verenigingsleden moeten blootstellen aan het verhoogde risico in combinatie met het feit dat wij op 1.000 kilometer afstand zitten. We hebben de vraag gekregen
‘Wat als er een coronabesmetting in Denemarken plaatsvindt?’ en zijn van mening dat de eventuele gevolgen (achterblijven in Denemarken, volledige teams in quarantaine en/of ziekenhuisbezoeken) dermate ingrijpend zijn dat DAS als club daarvoor de verantwoordelijkheid niet kan dragen.
Wij begrijpen dat deze mededeling niet leuk is. Daarom kan je altijd mailen naar das.denemarken@hotmail.com met eventuele vragen en/of opmerkingen.