Het spelregelbewijs

Zoals bij veel verenigingen het geval is heeft ook DAS een tekort aan scheidsrechters. 
Niet alleen is het een uitdaging om elk seizoen een aantal scheidsrechters te vinden dat namens DAS voor de bond fluiten (op afdelingsniveau en ook enkele op landelijke niveau), maar ook voor de wedstrijden die door verenigingsscheidsrechters bemensd moeten worden. Om deze laatste groep gaat het nu in eerste instantie. DAS gaat verder met een inhaalslag om leden die nog geen scheidsrechtersdiploma hebben deze te gaan aanbieden. 
Het is daarbij niet de bedoeling dat je veel moet gaan fluiten, maar wel dat je af en toe voor de club een wedstrijd kunt fluiten.

Behalve voor de jongste leeftijdsgroepen heb je daar het eerste te behalen scheidsrechtersdiploma voor nodig: BS-2. Om met de BS-2 te kunnen beginnen heb je eerst een basis spelregelkennis nodig; het zogenaamde Spelregelbewijs.

De afgelopen periode zijn er maar liefst 68 leden aangeschreven omdat ze volgens de ledenlijst-opgave nog niet in het bezit zijn van het Spelregelbewijs. 

Je kunt de kennis opdoen door de spelregels te lezen en ermee te oefenen. 
Er zal ook een videosessie worden opgezet waarin uitleg wordt gegeven en waarbij er gelegenheid is vragen te stellen. Deze sessie wordt twee keer gegeven zodat je kunt kiezen welke voor jou het beste gelegen komt. 
Deze sessie wordt gegeven door Edward van Ruiven. 

Het halen van het spelregelbewijs is overigens niet vrijblijvend. Alle actieve leden bij DAS worden geacht minimaal het Spelregelbewijs en BS-2 te halen; conform het Huishoudelijk Reglement. Dus haal je spelregelbewijs, het is leuk en nuttig voor jezelf en voor de vereniging!