ALV

Op 8 juli zal de uitgestelde voorjaars-ALV op de locatie SC Delfland plaatsvinden. Dit onder de voorwaarde dat de regels rondom Corona niet aangescherpt worden. We verzoeken iedereen die van plan is te komen naar de ALV om zich via de mail van te voren aan te melden via secretaris DAS.Aanvullende agendapunten graag sturen aan secr DAS.
Tijdstip: 20:00 uur Bij goed weer trachten we de ALV buiten te houden op het plein.

Agenda:

Bespreking en vaststelling van de notulen van de vorige ALV (nov 2019)

Ingekomen en verzonden brieven

Mededelingen bestuur

Begroting volgend seizoen en vaststelling contributies

Aftreden en benoeming(en) bestuur en commissies, o.a. aftreden voorzitter Rienk Bijlsma

Doorkijk volgend sportief seizoen door Technische Commissie

Wvttk

Rondvraag