Taakomschrijving vertrouwenspersonen

Taakomschrijving vertrouwenspersonen basketbalvereniging DAS Delft
Sporten doe je voor je plezier. Basketbalvereniging DAS Delft wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van deze sport. Een vereniging waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. DAS Delft is een vereniging, waarin al veel goed gebeurt, maar waar binnen het ook kan voorkomen, dat spelers/leden/ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen. Dat kan zover gaan dat er behoefte is aan een persoon waarbij men zijn hart kan luchten. Soms zal het gaan om alleen een luisterend oor, soms om de daadwerkelijke oplossing van een klacht of conflict. Hier kan een vertrouwenspersoon een rol spelen. Deze personen, we hebben bij DAS Delft gekozen voor een vrouwelijke –en een mannelijke vertrouwenspersoon, zullen onafhankelijk van het bestuur en de vereniging proberen om de problemen discreet en adequaat te helpen oplossen. De vertrouwenspersonen hebben hiervoor van het bestuur en de ALV het mandaat gekregen.

Het profiel De vertrouwenspersoon voldoet aan de volgende eigenschappen:

 • Hij/zij is rustig en vriendelijk.
 • Heeft een uitnodigend karakter.
 • Houdt afstand en gaat niet mee in emoties
 • Probeert te allen tijde het verhaal te horen wat er speelt
 • Is niet bang om bij het bestuur aan de bel te trekken.

Werkwijze

 • Het bestaan van beide vertrouwenspersonen wordt onder de aandacht gebracht van de leden door een blijvende mededeling op de site en een mededeling tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • De vertrouwenspersoon heeft een eigen mailadres vpvrouw@das-delft.nl en vpman@das-delft.nl DAS Delft heeft gekozen voor een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Op die manier kan een hulpvrager “kiezen” •Samen met de "hulpvrager" bespreekt de vertrouwenspersoon of en hoe het probleem zal worden aangepakt
 • Indien er geen bezwaar bestaat vanuit de hulpvrager kunnen de vertrouwenspersonen samen een hulpvraag bespreken en uitvoeren, hierdoor kan er meer draagvlak zijn voor een gekozen route
 • Indien er is afgesproken dat de vertrouwenspersoon bepaalde acties onderneemt, bijvoorbeeld contact met spelers, trainer, leider, bestuur vindt er terugkoppeling plaats naar de hulpvrager.
 • Rapportage van de vertrouwenspersoon aan het bestuur wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Indien door de vertrouwenspersoon gewenst (vooraf of achteraf )kan een “zaak” in het bestuur besproken worden indien er ook acties van het bestuur worden gevraagd/verwacht.
 • Aan het eind van ieder seizoen brengen de vertrouwenspersonen samen een kort puntsgewijs kwantitatief verslag uit aan voorzitter/het bestuur, zodat laatstgenoemde ook zijn verantwoordelijkheid kan nemen voor de werkzaamheden en aanstelling van de vertrouwenspersonen.

Status binnen de vereniging

 • De vertrouwenspersonen vallen onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voorzitter.
 • De vertrouwenspersonen maken in deze functie geen deel uit van de vereniging