26 mei - Voorjaars ALV

Op woensdag 26 mei om 20:00 vindt de voorjaarsALV plaats. Dit keer weer digitaal. Iedereen die aanwezig wil zijn zal zich vooraf via email moeten aanmelden bij secretaris DAS.  Waarna uiterlijk 25 mei de link voor de Teams meeting zal worden toegestuurd.

Belangrijkste punten van de agenda zullen zijn: De voortgang met Fortuna. De begroting voor aankomend seizoen. Ook zal de TC een korte update geven van de afgelopen periode en een vooruitblik voor de komende. En is er nog de mogelijkheid om agendapunten aan te dragen bij secretaris DAS.

Datum: Woensdag 26 mei 2021
Tijd: 20.00 
Locatie: online

Agenda

  1. Welkom en opening 
  2. Ingekomen stukken en mededelingen (ook mbt COVID-19)
  3. Vaststelling notulen ALV d.d. 25-11-2020
  4. Voortgang Fortuna
  5. Openstaande vacatures 
  6. Begroting volgend seizoen
  7. Doorkijk volgend seizoen TC
  8. Benoemingen en aftreden bestuur en commissies 
  9. Wvttk Rondvraag 
  10. Sluiting