ALV 26 mei 2021: Besluiten/Afspraken

1. Notulen van najaarsvergadering november 2020 zijn goedgekeurd en vastgesteld.

2. Aanwezigen gaan akkoord met de begroting 2021-2022, zoals gepresenteerd. De begroting gaat uit van een “normaal” seizoen, zonder corona. De begroting is gelijk aan de oorspronkelijke begroting van 2020-2021.

3. Een groep enthousiastelingen gaat nadenken over het aantrekken van vrijwilligers: er zijn veel vacatures, die dringend ingevuld moeten. Dit betekent ook iets voor het verenigingsleven en clubgevoel. In ieder geval moet er een moment komen waarop ouders betrokken worden bij de vereniging. Het verplicht stellen van het leveren van inzet door leden en ouders is niet ongebruikelijk. Het valt op dat momenteel een aantal vacatures, die werden vervuld door ouders (zoals de nieuwsbrief, toernooicommissie) worden ingevuld door spelende leden.

4. Mariet Lohman (lid van het bestuur sinds zomer 2020, moeder van Simon Bergman, speler MU18) treedt tijdelijk op als secretaris van het bestuur.

5. Wouter Haenen treedt toe tot toernooi commissie, waar Gijs Lutje Schipholt na jaren inzet stopt, én neemt de werkzaamheden voor de nieuwsbrief over van Mirjam Wilbrink, die na jaren inzet stopt met haar inzet.

6. Eveliene Veldhuizen wil de kantine commissie wel doen, maar alléén als er zich nog een nieuw iemand ook aansluit. Ronald Jurgens stopt na lange tijd het met plezier te hebben gedaan.

7. Marjan Nicolai en Anita Strampraat treden toe tot de kascommissie.