Binnentrainingen weer gestart (en al weer gestopt)

----Update 18 juni---

De trainingen zijn per 18 juni gestopt, enkele teams trainen nog wel door. Informatie is te krijgen bij je trainer of je nog door kunt trainen

---Einde update 18 juni---

Vanaf 7 juni kan er weer binnen worden getraind. Zie hieronder het trainingsrooster. Deze is vooralsnog geldig tot en met 18 juni.