Verklaring Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers van DAS Delft

Op 13 december 2014 mocht het bestuur van DAS Delft de verenigingsbox “Samen naar een Veiliger Sportklimaat” (VSK) van de Nederlandse Basketball Bond in ontvangst nemen. Deze box bevat tips en praktijkvoorbeelden om de bestaande verenigingen sterker te maken en te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij zijn of haar vereniging. Ook biedt het handvatten voor wat betreft sportiviteit en respect. Eerder dat jaar zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering al 2 vrijwilligers benoemd als vertrouwenspersoon binnen DAS Delft. Deze vertrouwenspersonen hebben ervoor gezorgd dat er voor alle circa 90 vrijwilligers binnen DAS Delft een gratis Verklaring Omtrent Gedrag is aangevraagd, een belangrijk onderdeel binnen het Veilig Sportklimaat. Per 1 januari 2015 is het gelukkig veel gemakkelijker geworden om een VOG aan te vragen, omdat het hele proces gedigitaliseerd is. Sinds eind april kunnen wij met gepaste trots melden dat alle vrijwilligers binnen DAS Delft over een Verklaring Omtrent Gedrag beschikken en dat DAS Delft dus VOG proof is!

René van Blitterswijk en Diana Hofmeester

Vertrouwenspersonen DAS Delft